vaccine
اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش فروش و توسعه کسب و کار

0 +
دوره آموزشی
0 +
کوچ شخصی
0 +
ساعت آموزش
0 +
کاربران سایت

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

خدمات اکادمی دکتر محمد منیری

آمادهء رشد کسب و کارتان هستید؟

کوچینگ مدیران >

جلسات شخصی و مشاوره کسب و کار

فروش و بازاریابی >

دیده شوید، شناخته شوید، بفروشید

برندسازی کسب و کار >

برنامۀ قدم به قدم تا برند شدن

مــدرس زبـان بـدن

آموزش تخصصی تکنیک های زبان بدن در مذاکرات

مذاکره

آموزش تخصصی موفقیت در جلسات مذاکره

متقاعد سازی

چگونه دیگران را متقاعذ کنیم که با ما مشارکت کنند

فروش

افزایش فروش و دست گرفتن بازار

نظرات برخی از دانشجویان